Výrok na zamyslenie
„Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas."„Nechoď von, do seba sa ...
Viac

Anketa

Chceli by ste lepšie rozumieť Biblii?

»Áno (60%)
60%

»Nie (40%)
40%

Celkovo hlasovalo: 4303

Otazníky života
Za Obzorem
Dotkni sa neba Kosice 2012
Zit naplno Usti 2012
Boh pred súdom
Genesis konflikt

Úvod

O čo ide?

Akcie sú zamerané na zdravotnú prevenciu, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú pre život človeka dôležité a čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa to celé jednoducho volá: Dotkni sa neba.

Kto je za tým?
Občianske združenie Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje na Slovensku s mládežou oslovilo OZ Život a zdravie, spolok Maranatha, humanitárnu organizáciu ADRA k spolupráci s mladými ľuďmi z celého Slovenska, ktorí majú záujem o dobrovoľnícku službu pre mestá na Slovensku. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí Vám doručia do schránky letáčik, iní vám doručia knihu z virtuálnej knižnice a ďalší vás budú sprevádzať pri prednáškach.

Projekt „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje spolok Maranatha z.s. a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa v Košiciach, Žiline, Považskej Bystrici, Poprade, Spišskej N. Vsi a v ďalších mestách.

Prajeme Vám príjemne strávený čas na našich stránkach a veríme, že Vás naše aktivity natoľko zaujmú, že sa i pripravených aktivít zúčastnite.

Za organizačný tím
Jozef Kopilec a Dušan Kováčik