Výrok na zamyslenie
„Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas."„Nechoď von, do seba sa ...
Viac

Anketa

Už ste hlasovali!

Chceli by ste lepšie rozumieť Biblii?

»Áno (58%)
58%

»Nie (42%)
42%

Celkovo hlasovalo: 4834

Otazníky života
Za Obzorem
Dotkni sa neba Kosice 2012
Zit naplno Usti 2012
Boh pred súdom
Genesis konflikt

Úvod

O čo ide?

Akcie sú zamerané na zdravotnú prevenciu, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú pre život človeka dôležité a čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa to celé jednoducho volá: Dotkni sa neba.

Kto je za tým?
Občianske združenie Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje na Slovensku s mládežou oslovilo OZ Život a zdravie, spolok Maranatha, humanitárnu organizáciu ADRA k spolupráci s mladými ľuďmi z celého Slovenska, ktorí majú záujem o dobrovoľnícku službu pre mestá na Slovensku. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí Vám doručia do schránky letáčik, iní vám doručia knihu z virtuálnej knižnice a ďalší vás budú sprevádzať pri prednáškach.

Projekt „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje spolok Maranatha z.s. a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa v Košiciach, Žiline, Považskej Bystrici, Poprade, Spišskej N. Vsi a v ďalších mestách.

Prajeme Vám príjemne strávený čas na našich stránkach a veríme, že Vás naše aktivity natoľko zaujmú, že sa i pripravených aktivít zúčastnite.

Za organizačný tím
Jozef Kopilec a Dušan Kováčik